Poppenspel Ouderenzorg

Femke Klein op bezoek met de menspop Simon, waarmee ze korte gesprekjes voert en aansluit bij wat op dat moment voor de oudere leeft
Deze aapjes worden zeer gewaardeerd door de dementerende ouderen op de afdeling waar Femke Klein op bezoek komt
Een echte baby(pop), dat roept (onbewuste) herinneringen op en spreekt verzorgende eigenschappen aan

Het aanbod als Poppenspeler & Verhalenverteller, voor verpleeghuizen / woonzorgcentra in Nijmegen en omgeving:

  1. Poppenspel Ouderenzorg, speciaal bedoeld voor psychogeriatrische afdelingen (zie hieronder)
  2. Verteloptredens Ouderenzorg, gericht op ouderen op de somatische afdelingen (klik op deze link)

Poppenspel Ouderenzorg

Naast Poppenspeler ben ik werkzaam als Kunstzinnig Therapeut beeldend (Hbo-diploma 2006, eigen praktijk sinds 2008). Vanuit die hoedanigheid heb ik ervaring met ouderen in verpleeghuizen en woonzorgcentra (somatiek en PG). Ik heb mensen individuele therapie gegeven en heb daarnaast kunstzinnige groepsactiviteiten aangeboden. 

Als Poppenspeler verbind ik mijn achtergrondkennis en opgedane ervaring met het tot leven wekken van poppen en van daaruit contact maken met de bewoners. Op deze manier benader ik rustig de mensen in de huiskamer, of op hun slaapkamer. Ik sluit aan bij dat wat er op dát moment voor hen speelt en geef hen individuele aandacht. 

Het gaat bij dit aanbod dus niet om optredens, mensen hoeven niet in een kring gezet te worden en ze hoeven ook niet te weten dat ik kom. Ik ben er gewoon, met enkele dierhandpoppen, een menspop en wat andere attributen. Ik kijk rond, stem af, benader mensen die daarvoor open lijken te staan (of op verzoek van de verzorgers) en maak individueel contact. Dit belevingsgericht werken zorgt vaak voor een glimlach!

Werkmethode

Ik werk bewust niet vanuit één methode, maar combineer mijn ervaringen tot een krachtige eigen werkwijze. Ik vind het belangrijk om echt contact met de persoon te maken, de tijd te nemen en te ontdekken wat op dat moment aansluit. Alles is goed, er is geen doel, de persoon hoeft niets, de oudere en ik ontdekken samen wat er gebeurt en wat fijn gevonden wordt in het hier en nu. Het gaat om de ontmoeting die kan ontstaan. 

  • Hierbij sluit ik aan bij de denkbeelden die centraal staan in de methode van miMakkus: Vanuit rust en respect stem ik af op de ander, maak contact en kijk wat er ontstaat qua verbaal of non-verbaal contact met mij, of met de handpop. Ik voer geen act op, maar gebruik zang, een handpop, of aanraking op het moment dat het past. Mijn rustige en open houding en de tijd die ik ervoor kan nemen zorgt veelal voor mooie en bijzondere contacten. Zie voor deze werkwijze ook het prachtige boek ‘Dementie met een glimlach’, van Arno Huibers, met vele voorbeelden over het werken op deze manier.
  • Ook laat ik mij inspireren door de Veder Methode: De menspop Simon vertelt ouderen in een individueel gesprekje over alledaagse dingen die hij meemaakt en hij neemt voorwerpen mee om te laten zien. Dit werkt als reminiscentie en roept vaak herinneringen uit het langetermijn-geheugen op, van vroeger als kind. Dit werkt bij mensen met dementie voor wie taal nog aanwezig is. Anders werk ik non-verbaal met hen. 
  • Met non-verbaal contact maken als poppenspeler heb ik extra ervaring opgedaan tijdens een bijzondere week in Roemenië (juli 2023) met een groepje onder leiding van contactclown Ray Biemans, zie https://www.contactclown.com/roemenie We bezochten ouderen, verstandelijk beperkte volwassenen en mensen met psychiatrische problematiek in verschillende instellingen en gingen langs bij kinderen van arme gezinnen, in kindertehuizen en in een ‘zigeunerkamp’. De daar opgedane ervaringen neem ik mee in mijn werk in Nederland, om nog beter non-verbaal te kunnen afstemmen. 

Deze poppenspel-methode op uw afdeling

Graag kom ik als poppenspeler ook in uw verpleeghuis / woonzorgcentrum op één of meer PG-afdelingen. Over het algemeen gaat het om bezoeken van 2 uur per afdeling. Hoe kort of lang het contact per persoon duurt en met hoeveel mensen contact gemaakt wordt in zo’n bezoek is niet van tevoren precies te zeggen. Dit omdat er juist gekeken wordt naar de mensen op dat moment en er in ieder contact de tijd wordt genomen die nodig is, wat een paar minuten kan zijn, maar ook een langere periode.

Er is de mogelijkheid om in Nijmegen tweewekelijks of maandelijks langs te komen. Op andere plaatsen in het land gaat het vaak om twee of vier keer per jaar. De continuïteit in een vast ritme doet mensen goed. Ook wanneer ze mij niet bewust herkennen door hun dementie, merk je dat er bij sommige dementerende ouderen door de herhaling toch iets van vertrouwdheid ontstaat. Soms herkennen ze mij niet, maar wel de mens-pop Simon die ik meeneem of komt mijn manier van werken hen toch bekend voor.

Neem contact op om mogelijkheden, kosten en het inplannen van data te bespreken!