Femke Klein

MIJN VISIE ALS VERHALENVERTELLER & POPPENSPELER

Met sfeervol poppenspel en mooie verhalen voor jong en oud wil ik bijdragen aan het ervaren van schoonheid, verbinding en plezier in het dagelijks leven. Als verteller deel ik graag de vele mooie verhalen die er zijn. In welk land, welke tijd of welke cultuur je ook bent opgegroeid en wat je ook gelooft, geloof in de verhálen die over al die wonderlijke plekken, tijden, culturen en religies worden verteld! Veel dingen in de wereld zijn veranderlijk en vergankelijk, maar verhalen blijven bestaan, als ze worden doorverteld en dát is wat ik graag doe! 

Het gaat mij om de schoonheid van de beelden. De essentie wordt in vele culturen verteld in prachtige scheppingsverhalen over het ontstaan van de aarde, wonderlijke verhalen over ‘de oversteek van de innerlijke rivier’ (de ontwikkeling tot volwassenheid) en beeldende verhalen over ‘het mysterie van de (on)sterfelijkheid’ (de geestelijke wereld). Daarom vertel ik oorsprongsverhalen, inwijdingssprookjes en verhalen op de grens van leven en dood. In mijn repertoire heb ik verhalen passend bij de seizoenen en jaarfeesten, sprookjes, mythen en legenden, zelfgeschreven verhalen en natuurverhalen. 

Verhalen zijn geestelijke voeding voor onze ziel. Mooie verhalen geven ons zicht op goedheid, schoonheid en waarheid. Dát is wat ik als verhalenverteller en poppenspeler wil overdragen! Met het vertellen van verhalen wil ik de wereld mooier maken. Ik bied kinderen, volwassenen of ouderen een fijn en rustig moment waarin ze kunnen luisteren naar een mooi verhaal, of een poppenspel kunnen bekijken en daarna met mooie beelden in hun hoofd weer verder gaan. Daarom speel ik sfeervol poppenspel en vertel ik mooie verhalen voor jong en oud! – Femke Klein 

ACHTERGROND, ONTWIKKELING, SCHOLING EN VERENIGINGEN

Opleidings- en werkachtergrond: Ik ben opgeleid als Kunstzinnig Therapeut Beeldend (Hogeschool Leiden, diploma 2006) en als Eerstegraads Docent Levensbeschouwing (UvH, diploma 2013). Sinds 2008 werk ik als therapeut in mijn eigen praktijk Therapieweek. Daarnaast heb ik in loondienst en als freelancer gewerkt in de kinderopvang, op asielzoekerscentra, als activiteiten-organisator voor jongvolwassenen en als individueel begeleider in het speciaal onderwijs. Kijk voor mijn CV op LinkedIn

Verhalenverteller & Poppenspeler: Met poppenspel ben ik begonnen in 2012 op vakantieweken. Ieder jaar zorgde ik daar voor een dagelijks vertelmoment. Dit vulde ik vaak in met kleine tafelspel-voorstellingen. Ik vertelde en speelde op die vakantieweken zo’n 7 jaar lang dagelijks voor 5 – 30 kinderen van 2 – 10 jaar. Enkele jaren daarna ben ik me naast het poppenspel ook gaan scholen tot verhalenverteller door het volgen van meerdere vertelcursussen. Vanaf 2019 ben ik echt veelvuldig en betaald gaan optreden en heb ik me bij de KvK ingeschreven als professioneel Verhalenverteller & Poppenspeler met Vertelbedrijf. 

Gevolgde scholing: Ik heb verschillende vertelcursussen gevolgd bij de Vertelacademie (Utrecht), het Vertelkasteel Alden-Biesen (België), de Nationale Vertelschool (Zutphen/Amersfoort/Enschede), personal storytelling bij Dramaplaats (Nijmegen), scholing bij Expeditie Ameland (Ameland) en diverse workshops bij ontmoetingsdagen en vertelevents van Stichting Vertellen (Culemborg/Utrecht). Daarnaast heb ik poppenspelcursussen gevolgd op diverse scholingsweken en cursussen voor het vrijeschoolonderwijs (Zutphen/Zeist), bij Popcontact (Hilversum) en bij Koomans Poppentheater (Den Haag). Ook heb ik meerdere (internationale) online cursussen gevolgd. 

Beroepsverenigingen: Als verhalenverteller ben ik aangesloten bij de landelijke Stichting Vertellen met minimaal 2x per jaar een scholingsdag, bij de Nijmeegse Vertelkring Het Vijfde Seizoen, waarmee we als groep vertellers iedere maand samenkomen, en bij een Sprookjeswerkgroep (in Arnhem/Dieren) waarmee we ons maandelijks via de vier-lagen-methodiek samen in (inwijdings)sprookjes verdiepen. Als poppenspeler ben ik lid van de beroepsvereniging NVP-UNIMA en van het POPU (deze is in 2023 opgegaan in de NVP-UNIMA), met meerdere live en online bijeenkomsten per jaar, en zit ik bij een werkgroep ‘Toegepast Poppenspel’, met maandelijks een online bijeenkomst over poppenspel in zorg en onderwijs. Daarnaast volg ik ongeveer maandelijks vertelcoaching bij de online Vertelwerkplaats.

VERTELSTIJL, POPPENSPEL, WORKSHOPS EN SPECIALISATIE

Vertelstijl: Ik heb een breed verhalen-repertoire, waaronder verhalen bij de seizoenen en jaarfeesten, scheppingsverhalen uit verschillende culturen, natuurverhalen en andere korte verhalen met sfeervolle beelden. Mijn stijl kenmerkt zich door een rustige sfeer, liefdevol en met mooie beelden verteld. Met het vertellen van verhalen hoop ik de wereld mooier te maken, mijn verhalen voor jong en oud lopen dan ook altijd goed af! Ik treed op met losse verhalen, met vertelprogramma’s (bijvoorbeeld voor Kerstbijeenkomsten), of met meerdere verhalen voor kinderen of volwassenen met de verhalenparaplu. Daarnaast sluit ik jaarlijks aan bij Wereldverteldag

Poppenspel: De tafelspel-voorstellingen zijn geschikt voor kinderen (2 t/m 10 jaar) en omvatten bakersprookjes (herhaalverhaaltjes), sprookjes (Gebroeders Grimm), verhalen uit prentenboeken (Uitgeverij Christofoor) en zelfgeschreven of bewerkte voorstellingen (voor de oudere kinderen). Ze zijn passend voor optredens in bibliotheken, kleine theaters, (kinder)boekwinkels, basisscholen (PO, SBO, SO), kinderopvang (KDV, PSZ, BSO), verjaardagsfeestjes, buurtfeesten en sprookjes-, poppenspel- of vertelfestivals. Jaarlijks maak ik nieuwe voorstellingen, onder andere voor de Kinderboekenweek en De Nationale Voorleesdagen

Workshops & Cursussen: Naast optreden als Verhalenverteller en Poppenspeler, geef ik op verzoek ook workshops en cursussen verhalen vertellen of poppenspel. Voor kinderen kan dit op Basisschool, BSO, Brede School, cultureel centrum, of vakantieweek. En voor volwassenen op vakantieweken, in culturele centra, als nascholing voor pedagogisch medewerkers (KDV, PSZ, BSO) en voor leerkrachten/docenten op scholen (PO, VO, MBO, HBO, WO). Ook geef ik gastlessen of hele modules poppenspel en/of verhalen vertellen aan studenten van MBO (kinderopvang), HBO (PABO, SPH, CMV) of WO (pedagogiek). Neem contact op als u interesse heeft in een workshop of cursus voor kinderen of volwassenen! 

Specialisatie: Mijn specialisatie is het toegepast vertellen en toegepast poppenspel in zorgsituaties. Zoals voor ouderen de verteloptredens in de ouderenzorg, of het poppenspel in de ouderenzorg (verpleeghuis, woonzorgcentrum, ziekenhuis, hospice). En voor kinderen het therapeutisch poppenspel met een menspop, individueel gericht (thuis, in ziekenhuis, of online) of mijn aanbod voor kinderen in asielzoekerscentra. Kijk voor het actuele aanbod op de homepage of bij de verschillende menu-items. En neem contact op om de mogelijkheden voor uw specifieke locatie of doelgroep te bespreken!

Met de pop Simon met ouderen herinneringen ophalen in het openluchtmuseum (2022)
Sint Maarten-tafereel bij het vertellen van het Sint Maartenverhaal in mantelzorgcafés (2019)
Femke Klein die zomerse verhalen vertelt in meerdere parken in Nijmegen (2020)