Asielzoekerscentra

Voor tijdelijke opvanglocaties voor kinderen die pas net in Nederland wonen en/of nog weinig Nederlands spreken, bied ik activiteitenmiddagen aan (per reeks van 4x) en optredens met belevingstheater (4 verschillende voorstellingen). Op asielzoekerscentra voor kinderen die al langer in Nederland wonen en/of goed Nederlands spreken, bied ik poppenspelmiddagen (per reeks van 6x) en optredens als poppenspeler (wisselend aanbod), zie hieronder. 

Mijn aanbod voor tijdelijke opvanglocaties voor kinderen die pas net in Nederland wonen en/of nog weinig Nederlands spreken:

 1. Reeks activiteitenmiddagen
  Ik bied activiteitenmiddagen aan in een reeks van 4 keer met een vaste opbouw, wat de kinderen houvast en veiligheid biedt. Ik bied de kinderen groepsgewijs een afwisselend programma in de kring. We zingen liedjes, doen handgebarenspelletjes, ritmespelletjes, etc. Het is een vrolijk uur vol interactie. Beweging en rust worden afgewisseld en ook als de kinderen nog geen Nederlands spreken, kunnen ze het volgen.

  Natuurlijk gebruik ik als poppenspeler enkele handpoppen bij het programma en we doen iets kunstzinnigs (tekenen of boetseren).

  Met de liedjes sluit ik aan bij het seizoen, zodat dingen die ze om zich heen zien, kunnen worden herkend en benoemd in zang en spel. De opbouw van de middagen en de keuze voor de onderdelen is gebaseerd op de ervaring van ‘Emergency Pedagogy’, waarbij bepaalde groepsactiviteiten een harmoniserend effect hebben op kinderen die een traumatische situatie hebben meegemaakt. Deze speelse, goed opgebouwde activiteitenmiddagen zijn geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Is dit ook iets voor de kinderen op uw opvanglocatie? 

 2. Optredens Belevingstheater

  Voor ieder kind is het fijn om af en toe iets leuks en bijzonders mee te maken, zoals een optreden. Deze optredens met belevingstheater zijn speciaal bedoeld voor hen die nog geen of weinig Nederlands spreken. (Voor azc’s met kinderen die al langer in Nederland wonen, kunt u kijken naar het aanbod van de poppenspeloptredens hieronder.) Dit belevingstheater spreekt alle zintuigen aan: De kinderen horen liedjes en versjes, zien poppen en attributen en ruiken, proeven en voelen (tastzin) ook van alles, zónder dat taal leidend is. Ze doen ervaringen op! 

  Ik heb als poppenspeler vier verschillende voorstellingen voor belevingstheater gemaakt, aansluitend bij de vier seizoenen. De voorstellingen zijn per stuk te boeken, of als reeks van 4x binnen één jaar (waarbij korting wordt gegeven). De voorstellingen zijn geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Neem contact op om de activiteitenmiddagen en/of de optredens met belevingstheater te boeken voor de kinderen op uw tijdelijke opvangplek voor vluchtelingen, waar de kinderen pas kort in Nederland zijn en/of nog weinig Nederlands spreken.  

Het aanbod voor asielzoekerscentra voor kinderen die al langer in Nederland wonen en/of goed Nederlands spreken:

 1. Reeks poppenspelmiddagen

  Voor asielzoekerscentra bied ik wekelijkse programma’s aan voor kinderen (reeks van 6x) voor verschillende leeftijdsgroepen (3 t/m 5 jaar, 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 11 jaar). Deze kindermiddagen hebben een vaste structuur, wat de kinderen voorspelbaarheid en daarmee veiligheid biedt. De middagen hebben een afwisselend programma, waarin activiteit en ontspanning elkaar afwisselen. Zo begint de middag met een gesprek tussen de kinderen en de grote menspop Mo, die altijd geïnteresseerd is in de dagelijkse dingen om hem heen.

  Als poppenspeler draag ik onderwerpen aan die voor de kinderen herkenbaar zijn en prettig zullen zijn om over te praten (interactie). Daarna zingen we liedjes en leren de kinderen versjes en handgebarenspelletjes (impressie). Tot slot volgt een kunstzinnige teken- of boetseeractiviteit (expressie). Ook gaan de kinderen zélf aan de slag met poppenspel (workshop), waarbij ik oefenmateriaal en handpoppen meeneem. Het zijn gezellige en speelse middagen, waarbij de nadruk ligt op veiligheid en vrolijkheid. Ik heb veel ervaring met zulke middagen op azc’s. 

 2. Optredens poppenspel

  Als poppenspeler heb ik vele poppenspel-voorstellingen gemaakt, voornamelijk tafelspel, waarbij ik op een tafel met doeken en houten attributen een sfeervol landschap maak. Ik vertel daarbij een verhaal, vaak afgewisseld met liedjes en met eenvoudige muziekinstrumenten erbij. Daarbij speel ik met sta-popjes (mensfiguren en dieren) het verhaal op de tafel. Die popjes zijn als het ware de acteurs in de theatervoorstelling! Het geheel geeft een prachtige poppenspelvoorstelling, waar de kinderen van zullen genieten! 

  Deze poppenspelvoorstellingen geef ik voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. De precieze doelgroep verschilt per voorstelling. Ik treed hiermee op bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, basisscholen (ook SBO en SO), in bibliotheken, (kinder)boekwinkels én op asielzoekerscentra. Het precieze aanbod verschilt per periode, want jaarlijks maak ik nieuwe voorstellingen bij de Kinderboekenweek, de Nationale Verteldagen, voor de Herfst- en Meivakantie, etc. Neem contact op om poppenspelmiddagen en/of optredens te boeken. 

Mijn achtergrond en ervaring in het werken met vluchtelingenkinderen en kinderen op asielzoekerscentra:

Het doel van alle bovenstaande activiteiten is de kinderen een veilige plek, een fijne sfeer en een leuke activiteit te bieden, waarin ze gewoon kind kunnen zijn en kunnen genieten. Daarnaast kunnen ze d.m.v. de gesprekjes en liedjes / versjes op een speelse manier hun Nederlands verbeteren. Ik heb jarenlange ervaring in het werken met kinderen (0 t/m 12 jaar) in verschillende vormen van kinderopvang (KDV, PSZ, BSO) en in het speciaal onderwijs (SBO en SO, o.a. met langdurig zieke kinderen, kinderen met autisme en kinderen met gedragsproblemen).

Als Kunstzinnig Therapeut Beeldend heb ik ruim 15 jaar ervaring in het therapeutisch werken met kinderen en volwassenen én in het aanbieden en begeleiden van kunstzinnige groepsactiviteiten. Daarnaast heb ik 3 jaar parttime op asielzoekerscentra gewerkt met kinderen (4 t/m 14 jaar) vanuit Stichting De Vrolijkheid, in de functies van workshopleider, centrumcoördinator, stagebegeleider en methodiekmaker. Nu combineer ik die eerdere werkervaringen met mijn expertise als Verhalenverteller & Poppenspeler, wat zorgt voor deze prachtige, nieuwe invullingen!

Mo rust uit na een middag op het azc
Simon en Mo spelen samen met de blokken
Mo knuffelt met de handpop Tijger